אירוח יהודי וגויה בחג - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

נושא: הלכה

אירוח יהודי וגויה בחג

שם הרב המשיב: הרב מאור דוד כהן
  • שאלה

האם מותר לארח לחג יהודי יחד עם גויה שחיים יחד?

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
  • תשובה
חז"ל אסרו לארח גוי בחג שמא ירבה בשבילו (ולא חששו כך בשבת, לכן בשבת אפשר). אך זהו דווקא שמזמינים אותו אך אם הגיע מאליו מותר.

יש לשים לב שגם בזמנים ומקרים שמותר יש להיזהר ביותר מאיסור יין נסך. ולכן כדאי לדאוג קודם שהיין שעל השולחן יהיה יין מבושל.

כדאי לציין שבסדרי פסח ציבוריים שבהם הגיעו משפחות רבות הורה הרבי שאין צורך לבדוק את זהותם היהודית של המשתתפים. כך שנלמד מזה שלא חייבים לחפש דווקא איך לא לארח.
עוד יש לציין שבאם עובר הגוי תהליך גיור יש מקום להקל יותר. וכדאי לדון במקרה שכזה עם רב מורה הוראה לגופו של עניין.


מקורות :

שו"ע או"ח תקיב.

ולגבי יין נסך – שו"ע יורה דעה סימן קכד ונושאי כלים.

מקורות

דילוג לתוכן