אין עוד מלבדו

כתוב בחומש דברים: "אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלוקים אין עוד מלבדו" – הרי אי אפשר להגיד שאין עוד מלבדו, שהרי הקב"ה ברא עולם עם כל מה שיש בתוכו, עם אנשים, עצים, דומם וכו', אז איך הפסוק הזה מסתדר?

"אין עוד מלבדו" פירושו אין שום מציאות מלבד מציאותו של הקב"ה. הסיבה לכך היא שכל הבריאה בטֵלה כלפי החיות האלוקית המחיה אותה בכל רגע מאַיִן ליֵש. זו המשמעות הפנימית של המושג 'אחדות ה" – כשם שקודם בריאת העולם היה ה' אחד ואין זולתו, כך גם אחרי הבריאה הוא לבדו ואין זולתו. אין זה שולל מציאות העולם, כי העולם כולו הוא באמת חיות אלוקית שמחיה אותו. – מלבדו – בלעדי החיות האלוקית שמחיה את העולם, אין שום מציאות.

 

מקורות