fbpx

איך מגיעים למקום השלם?

שמעתי את השיעור על העליה אחרי הירידה.  מאוד קשה לי להתחבר לחלק השלם, הניצוץ האלוקי שבי. אני מבינה שתחושת הבדידות היא קליפה, אני עובדת על עצמי להגיע למקום שלם ואוהב יותר ומקווה לחיות בזוגיות טובה, אך כמו שתואר בשיעור, ככל שהחסר גדול יותר כך הדבר יותר מרוחק ממני, אם אפשר תאמר לי בדיוק מה לחשוב כדי להגיע לנקודה החמקמקה הזו. תודה 

שלום לך אין תרופת פלא להגיע אל המקום השלם. זוהי עבודה תמידית שכל הזמן צריכה להיות בתוך האדם. למרות זאת, נדרש מהאדם: להאמין שזה קיים בו. אדם חייב להאמין שבתוכו קיים חלק אלוקה, שלם וטהור שלא מותנה כלל במצב הגלוי שלו. בתגובות של הסביבה, בערך המותנה, אלא זה כח טהור ושלם שבוודאי נמצא באדם. עצם האמונה, שאמונה זה גם מלשום להתאמן, שהאדם יחדיר לעצמו את זה במוח וכל הזמן ישתדל לחשוב והאמין בעצמו, שיש בו את הכח הזה, זה עצמו יסייע לגלות את אותו מקום שלם. צריך לזכור שכל הבעיות, המצוקות, החסרונות וכו' כולם נובעים מבעיות בחלק הגלוי של האדם, אבל החלק הפנימי השלם תמיד נשאר בטהרתו. כדאי לשמוע את השיעורים על חשיבה חיובית וכו', וגם לקרוא את המאמר באתר "המפתח להערכה העצמית נכונה". בהצלחה ובש"ט.

מקורות