fbpx

נושא: חסידות

איך למסור שיעור תניא למקורבים

ב"ה. יש לי שיעור בתניא שהתחלתי אותו לאחרונה, ולאחרי שלושה חודשים של השיעור, אני רואה שאנחנו נמצאים רק בסוף פרק ב'. וכל זה בגלל שאני משתדל למסור את הדברים בצורה יסודית, עם הביאורים של רבותינו נשיאנו, ולא להחסיר להם פרטים חשובים. אחד מהמשתתפים של השיעור טען בפניי, שאנחנו לא מספיקים יותר מידיי בשיעורים.. וברצוני לדעת – האם עדיף למסור את הדברים בצורה יסודית, או להעביר אותם בצורה של "גירסא" יותר, כדי להספיק יותר פרקים בתניא? תודה רבה.

מקורות