fbpx

אומות העולם לעתיד לבוא

שלום, מעניין אותי לדעת, האם אומות העולם יאבדו לעתיד לבוא, כשמשיח יבוא?

על פי המבואר בספרים, אותם גויים שנלחמו בישראל והינם אוייבי ישראל יקבלו את עונשם ויאבדו מן העולם, והאחרים ישתלבו בסדר העולמי החדש – יכירו את ה' ויהיו חלק מהעולם בו תהא מלכות ה' גלויה בכל המציאות.

מקורות