נושא: ביטחון בה'

אולי לא אתחתן לעולם?

אני כבר די מבוגרת ולא הקמתי בית. האם יתכן שפשוט זה לא מה שנועד לי בעולם הזה. ברוך השם זכיתי לפרנסה טובה ושאני אוהבת לעבוד בה, יש לי את כל צרכיי, אולי עליי להיות מסופקת בכך ולא לשאוף למותרות כמו חיי זוגיות מאושרים. אולי לא צריך שכל אחת תביא ילדים לעולם, ובכך תהיה התפוצצות אוכלוסין. האם מחשבותיי נכונות? תודה על המענה 

במענה לשאלתך, אין אנו יודעים את סוד כל נשמה ונשמה. ובהחלט יתכן שישנם נשמות שלא זוכים להביא ילדים לעולם. גם זוגות נשואים לא תמיד מצליחים להביא ילדים לעולם וכך גם יתכן שיש נשמות שלא זוכים כלל להקים בית,ו זה עצמו שלא זוכים לזה הרי זה מראה שאין זה תפקידם ואין הם צריכות לכך. גם נשמות כאלו צריכות להיות שמחות בעולם הזה, ולבצע את שליחותם בעולם הזה, למלאות את כוונת הבריאה לעשות לו יתברך דירה בתחתונים, ולממש את חלקם בעולם כל אחד לפי תפקידו ומקומו מתוך שמחה. למרות זאת, כיון שאין אנו יודעים באמת מה סודה של כל נשמה, הרי ברור הדבר שהאדם צריך לעשות כל השתדלות בדרכי הטבע להתחתן וגם להוליד ילדים. ורק אם במבט לאחור זה לא הצליח נדע למפרע שנשמתו לא היתה זקוקה לזה. למרות הקושי המאוד גדול לחיות הרבה שנים ללא בן זוג, הרי בטח ניתנו לך הכוחות להתחזק  במחשבות חיוביות  ובביטחון בה', שביכולתו להוציא אותנו ממצבנו כהרף עין ממש, וכיצד לא מוגבל כלל במגבלות הטבע, ועצם ההתחזקות של מחשבות אלו בביטחון בה' מסוגלות להמשיך לעולם שפע גשמי בטוב נראה ונגלה, כפתגם הידוע "חשוב טוב יהיה טוב". בשורות טובות בטוב הנראה והנגלה, וגאולה פרטית וכללית תיכף ומיד ממש.

מקורות