אבן שלא יכול להרים

מה התשובה לשאלה הידועה האם הקב"ה יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים אותה?

כשאומרים "אבן שלא יכול להרים" מתכוונים אבן מאוד מאוד גדולה, כל כך גדולה, שלא ניתן להרים אותה…
אז ככה – הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אבן עם גודל אין סופי. אין מגבלה לגודל האבן או חוזקה שהוא יכול לברוא, מאחר שכיון שה' הוא אין סוף אמיתי, הוא יכול לברוא כל דבר ללא מגבלות.
ולמרות זאת – גם לאחר שיברא אבן עם גודל וחוזק אין סופי – אם הוא ירצה – הוא ירים אותה.
זה שהוא תמיד יכול להרים אותה, זה פלוס. זה שהוא לא יכול להרים אותה זה מינוס. שלילת המינוס היא מעלה ואינה חיסרון.
זה כמו שאדם ישאל – האם הקב"ה יכול להיות חסר ומוגבל? התשובה היא הוא שלם בתכלית השלימות, שלילת החסרון (שהוא לא חסר) היא מעלה.
הוא יכול להסתיר את עצמו, להעלים על כוחתיו כלפי חוץ, אך ברגע שירצה יגלה שוב אותם. כי אין גבול ליכולתיו.

מקורות