fbpx

נושא: הלכה

אבינו מלכנו בזמן מגפת הקורונה

צריך להגיד אבינו מלכנו בימים אילו של מגפת הקורונה?

ישנם רבנים שכך הנהיגו בקהילתם, ולמעשה כל אחדי ינהג כפי שהרב בבית הכנסת שלו מורה.

מקורות