כדאי רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

Ask The Rabbi

Ask The Rabbi

category:  Chassidut

כדאי רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

מה הביאור בהמימרא ׳כדאי רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק׳. (הפירוש הפשוט שאני מכיר שאפשר בכל מקרה לפסוק כשיטתו אם הוא שעת הדחק

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Sources

Skip to content