fbpx

Ask The Rabbi

Ask The Rabbi

category:  Chassidut

התבוננות בפרשת “ואהבת”

אשמח לקבל הדרכה להתבוננות בפירוש על פי חסידות של הפסוק “ובשבתך בבית ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך”

“בשבתך בביתך”- הישיבה בבית האמיתי שלך – המוצא והמקור של הנשמה, מאיפה שבאת. “ובלכתך בדרך”- איפה שאתה צועד, כל ההתמודדויות בעולם הזה. “ובשכבך” – סיום העבודה בעולם, שהאדם מגיע ל”אל עפר תשוב”. וממילא בזמן של “בשכבך” המודעות נהיית רק רוחנית, שהנשמה בגן עדן. ו”ובקומך” – השלימות היא לא בגן עדן אל בתחיית המתים, שהיהודי יקום לתחיה.


לפסוק יש גם את המשמעות הפשוטה שעוסקת בהתמודדות האנושית של האדם בעולם- ויש בזה ד’ מצבים. בשבתך בביתך—אתה יושב בבית, “אשרי יושבי ביתך” מלשון אושר. אם אדם בבית שלו עצמו ולא מאושר זה מצב לא טוב, בית זה מקום מוגן, ומקום שלם. ויושבי ביתך, מרמז על הקשר של כל בית שהוא בדוגמת בית המקדש.


בית- מסמל את המקום הפנימי שמבטא את עצמנו, הבית זה “אתה”, השורש הנשמה שלך. ממילא, הבית זה עולמך הפנימי. וכאשר מדברים בנפש האדם, הישיבה בבית זה קו ימין בנפש, זה הפנים שלך, המודעות העצמית שלך.


יש ג מצבים של חן. חן מקום על יושביו- קו ימין. חן מקח על לוקחו- קו שמאל. רוכש, קונה ומשיג. חן אישה על בעלה- קו האמצע. מקום החיבור וההזדהות- שלום.


“בשבתך בביתך”- אתה יושב בבית – במשמעות האמורה שאתה במנוחה, אתה מחובר לעצמך, לקו ימין, יש לך תענוג ואתה אוהב את מה שאתה. התענוג הזה, ה”שבת” הזאת. לוקחים אותך להבנה שצריך לצאת גם לעולם- “ובלכתך בדרך”. בכלל אדם שהולך בדרך הוא כי במטרה להגיע ליעד, לבית. להגיע אליו, וגם הולך בדרך כדי לעשות עסקים, כדי לפעול בעולם- יוצא לדרך. דרך בחזקת סכנה, זה התמודדות, זה לא הרוגע של הבית.


לכן כל הסוד של העבודה הנפשית של האדם- לך לך. ללכת ולהתקדם. אדם בעולם הוא מהלך. נכון יש לנו את המנוחה של הימין ויש לנו את ההתקדמות, השאיפה של השמאל, המשא של האדם בעולם. מקום ההתקדמות, העבודה. לא מקום שאני מחובר לעצמי- ימין, אלא מקום של תהליך שאני צריך לעשות.


בנפש- ובלכתך בדרך זה מקום העבודה מול אחרים, עבודה מול הישגים, מול העולם גם תהליך שלי מול עצמי זה ובלכתך בדרך. מה אני כל הזמן אתאמץ? לא, יש את ובשבתך בביתך. יש את הימין שאתה מחובר לעצמך ויש ובלכתך בדרך. גם בני ישראל עשו מסעות במדבר, אבל כשהם חנו הם הקימו את הבית- המשכן.


יש את הבית ויש את ההליכה. יש את הימין שלו- המקום היציב, השלם הרגוע, עבודה להיות אני, לא להיות במתחים להיות במנוחת נפש. ויש את השמאל את המסע, ובלכתך בדרך, ההתקדמות שהאדם צריך להתקדם לעשות עבודה לעשות תהליכים. טיפול זה רק ובלכתך בדרך? לא טיפול זה גם להעצים את בשבתך בביתך. מה אנחנו עושים באמת בטיפול? רק עוזרים להתמודד עם אתגרים? לא. אחד הדברים היסודיים של טיפול זה העצמה עצמית, ימין בשבתך בביתך. ויש אתגרים, התמודדויות- זה חשוב.


אז לכאורה סיימנו, כל מצבי החיים, שבת וימי החול- מנוחה ועשיה. לא, ובשבכך – הולך לישון פה בעולם. מי הולך לישון? מי שעייף, עייפות זה התשה- יש ירידה משבר תוהי, אתה שוכב נופל. לכן שינה זה אחד משישים ממיטה. אחד המצבים העיקיריים שאנו צריכים להתמודד איתם זה מצבי הנפילה שמהו בהליכה לא הולך כמו שצריך.


אדם בבית לא נופל, אדם בדרך יש בור ויכול להיתקל. גם בעולם הנפשי שאתה הולך, ונתקל בבעיה, תקלה כישלון ונופל. מגלה לנו התורה- אתה לא יכול להבין המציאות בלי משברים בלי נפילות, בלי גירוש מגן עדן. זה חלק מהחיים הנפילה המשבר- התוהו שנשבר.


אבל המטרה של הנפילה להגיע לקימה. ממילא ובשבכך- הנפילה למטה. בספירות המלכות נופלת יורדת למטה. וגם היא קמה המלכות עולה בקו האמצע עד לרדלא- פנימיות הכתר. ובשבכך ובקמוך הנפילה והעליה הכי גדולה- שייכת לקו האמצע, שיורד למטה מטה ועולה עד למעלה מעלה.


וכמו שמסופר בתורה על יעקב- שוילן שם בחושך, ירידה שם הגנה מחיות רעות וחולם סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו- קו האמצע. כמו בכל מאודך שדיברנו שנאמר על יעקב ויפרוץ האיש מאוד מאוד. בזמו הירידה בחרן- יעקב רוכב את כל רכושו ועולה ועולה חזרה לארץ ישראל, למעלת ישראל.


יש את השלמות ימין- בשבתך בביתך. יש את בלכתך בדרך ההתקדמויות ההישגים. ויש ההתמודדות עם המשבר, עם הגלות עם השעבוד. – בשבכך. אבל יש לזה ב’ קצוות- המלכות רגילה יורדות אבל העליה עד לרדלא באה ממנה שורש קו האמצע. כי הנפילה, התשובה בעקבות הנפילה, היא זו שמגלה את העצמיות, פנימיות הכתר. אי אפשר להגיע לפנימיות הכתר בלי שילוב של ימין ושמאל, אבל גם בלי הירידה מטה מטה שמביא אותך ךמעלה מעלה- קו האמצע. התשובה.


יש לנו מצבים שונים שכל אדם צריך לעבור- צריך לגלות בשבתך בביתך- שלמות עצמית. ובלכתך בדרך- ההתמודדויות בעולם. ובשבכבך ובקומך- אם לא תלמד לתקן, כתוב על הצדיקים הגדולים שלא קלקלו כלום, אבל תשובה על חטא אדם הראשון, תשובה על המציאות האנושית שהנשמה למטה וצריכה לעלות. לכן משיח שמגלה פנימיות הכתר אתיא לאתווה צדיקיא בתיובתא, עוזר לגלות את העצמיות השלימה שעל ידי התשובה.


Sources

גמרא סוטה מז א


אלשיך על התורה, תחילת פרשת לך לך


ספר הזוהר, ח”ג קנ”ג ב