סעודת משיח - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

Ask The Rabbi

Ask The Rabbi

category:  Chassidut

סעודת משיח

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

איך עושים סעודת משיח בקביעות שנה זו ששביעי של פסח חל בשבת?

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
יש לעשות את הסעודה בשביעי של פסח כבכל שנה, אלא שיש עדיפות להתחיל אותה לפני שעה עשירית, מחמת הכניסה לשבת. אם לא מצליחים לעשות אותה מוקדם, יש להקפיד לסיימה לפני השקיעה כמובן.
נוהגים גם ביום שבת לעשות המשך לסעודת משיח בסעודה שלישית על פי דברי הרבי.

Sources

Skip to content