ארכיון שו"ת חסידות - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

קטגוריה: שו"ת חסידות

שו"ת חסידות

השגחה פרטית שאלות ותשובות

יסוד האמונה של כל יהודי הוא שהעולם נברא על ידי הבורא יש מאין. האדמו"ר הזקן מסביר בספר התניא, בשער היחוד והאמונה, שתהליך הבריאה אינו תהליך חד פעמי אלא תהליך תמידי, שכל רגע ורגע הבורא בורא את כל הנבראים מחדש יש מאין. וכמו שאנו אומרים בתפילה כל יום: "המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית".

דילוג לתוכן