קטגוריה: ספר ויקרא

כתבת הבית

יש לך זכות – נשים בפרשה (קדושים)

באולם בית המשפט שורר שקט מקפיא. אישה קטנה עומדת על דוכן הנאשמים בראשה מושפל, ומקשיבה לתובע הקורא בקול חסר רחמים רשימה ארוכה של חטאים. מן העבר השני ניצב הסנגור, אך הוא שותק. הכל מחכים להכרעתו של השופט חמור הסבר.