ארכיון מעגל השנה - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

קטגוריה: מעגל השנה

וידאו

בין המצרים, אהבה ומשפחה

לכל תקופה ודור יש את העניינים המיוחדים שלה, ולכל זמן בשנה יש את העניין של אותו שנה. דוקא תקופת בין המצרים עיקר עניינה היא מידת אהבה. שהרי סיבת החורבן היא שנאת חינם.

וידאו

פרשת פנחס וי"ב תמוז

שיעור על הקשר בין פרשת פנחס לחג הגאולה – יב' יג' תמוז – של הרבי

אודיו

איך פוקחים את העיניים?

מה עניינו של כח הראיה הרוחני? איך זה מתקשר לעניינו של משה רבינו שבדור? ומה הפירוש בהוראה של הרבי "לפקוח את העיניים"?

כללי

"שבענו מטובך" – השלימות שמעוררת את הבקשה

כל מי שזכה להיות אצל הרבי ראה והרגיש בהנהגת הרבי את המידה שבה הוא מדגיש שכל העניינים יהיו מתוך שמחה וטוב לבב. דגש זה בא לידי ביטוי כשבכל הזדמנות עודד הרבי את השירה ועוד.

כתבת הבית

הרבי מתייחס אלינו כילדים גדולים!

מצינו שינוי גדול ביחס של הרבי אלינו, כחסידים, בין התקופות השונות בנשיאותו של הרבי. בתחילה היו מקבלים תשובות ברורות ומענות מפורשות בכל דבר ובעיה שהתעוררה, הן באופן פרטי בחיי היום יום, והן באופן כללי בכללות ההנהגה וצו השעה וכו', וכלל שהשנים התקדמו הרי נראה שהדברים צריכים לבוא "מלמטה למעלה", ויותר יותר היו מענות ותשובות כמו "כעצת ידידים מבינים" וכדומה,

אודיו

ספירת העומר – מידת היסוד

ספירת היסוד עניניה השפעה לזולת מתוך התקשרות ודביקות. כיצד מבצעים זאת, ומהי המשמעות של מידת היסוד בנפש האדם?

אודיו

מתן תורה ומנוחה

הרב יצחק ערד מתן תורה ומנוחה – איך מתגברים על המתח הפנימי? למה העולם מצד עצמו נתון לשבירה? מהו המימד הפנימי שמביא למנוחה ורגיעה? איך זה קשור למתן תורה?

אודיו

ספירת העומר – מידת היסוד

ספירת היסוד עניניה השפעה לזולת מתוך התקשרות ודביקות. כיצד מבצעים זאת, ומהי המשמעות של מידת היסוד בנפש האדם?

אודיו

ספירת העומר – מידת ההוד ורבי שמעון בר יוחאי

מידת ההוד ורבי שמעון בר יוחאי – בשבוע החמישי של ספירת העומר אנו מתקנים את מידת ההוד. מידת ההוד בנפש היא היכולת להתקשר למקום השלם שבתוכנו, מבלי שיהיה אכפת מהסביבה.

אייר

"כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו.."

תופעה מיוחדת ומדהימה אנו רואים בל"ג בעומר, המוני בית ישראל, מכל העדות והחוגים, דתיים ואף כאלה שאינם כאלה לעת עתה, שמחים ומשתתפים בשמחתו רשב"י. דבר זה מלמדנו שברשב"י טמון ענין נפלא השייך לכללות עם ישראל.

אודיו

ספירת העומר – מידת הנצח

בחסידות מבואר כי מידת הנצח נותנת את הכח להתגבר על הקשיים ולממש את הרצון האלוקי בתוך המציאות.

כתבת הבית

ספירת העומר – השבוע של מידת הגבורה

כל השפעה אמיתית חייבת לבוא מקו ימין, קירבה ואהבה. ואילו דרך קו שמאל, של ביקורת ורוגז, אי אפשר להשפיע ולהעביר מסר בצורה פנימית, אלא רק השפעה חיצונית מקיפה שלא יהיה לה קיום פנימי.

אודיו

ספירת העומר – לקרוא את הסיפור האמיתי

ימי ההכנה לחג השבועות – ספירת העומר, הם ימים של עבודה עצמית, ימים המחברים את היציאה ממצרים, לזמן מתן תורה. בחסידות מדגישים רבות, כי בשביל שהכוחות שאנו מקבלים מלמעלה יכנסו בנו בפנימיות ויפעלו בנו, האדם זקוק לעבודה עצמית ופנימית, הנקראת "בירור המידות".

שיעור של הרב יצחק ערד, ועל המשמעות הפנימית של המושג "ספירה", וכיצד על ידי ספירה נכונה – אפשר לקרוא את הסיפור האמיתי של החיים.

ביאורים בשער הביטחון

בזכות הביטחון ניגאל

מתברר שה'מצרים' הגדול ביותר של האדם אינו תלוי בגורמים חיצוניים, אלא הם המחשבות והחרדות שלו. בעולם הדינמי שבו אנו חיים, אנו ניצבים לפני התמודדויות עם אתגרים שונים. התמודדויות אלו מלוות פעמים רבות במתח, דאגה וטרדה, המקשים על האדם ומצערים אותו. והשנה, המצב המאתגר המיוחד בו אנו נמצאים בעקבות הקורונה, עלול להוסיף סיבות נוספות לחששות וחרדות.

כללי

הרבי כמחנך הדור

י"א ניסן, הוא זמן מתאים להתבונן וללמוד מהנהגתו של הרבי, המחנך האמיתי של הדור, לתפקידנו כהורים ומחנכים.

אחד הדברים הבולטים בהנהגתו של הרבי, בהיותו ראש בני ישראל, הוא התאמת הדרישות וההוראות לכל הסוגים בעם ישראל, כל אחד לפי דרגתו ועניינו.

כתבת הבית

מהי חירות אמיתית?

כל יום-טוב יש לו תוכנו המיוחד, ולכן גם לימודיו והוראותיו המיוחדים, הנוגעים לכל אלה שהיום-טוב ניתן להם, דהיינו, כל אחד מישראל – בתור יחיד והן בתור חלק מכלל ישראל – וכן לכלל ישראל בתור כלל.

כללי

התבודדות ביום הולדת

ב"היום יום" של י"א בניסן הרבי כותב: "ביום ההולדת, על האדם להתבודד, ולהעלות זִכרונותיו ולהתבונן בהם, והצריכים תִקון ותשובה ישוב ויתקנם".

ההתבודדות (מושג שקיבל משמעות מיוחדת בשבועות האחרונים בעקבות הקורונה) של האדם צריכה להיות באופן כזה שהוא יתקדם ויתקן את הדרוש תיקון. לשם כך האדם צריך לעשות חשבון נפש אמיתי על כל מה שקורה לו, יכיר בחסרונותיו ובכישלונותיו וגם במעלותיו ובהצלחותיו. אך לכל לראש, עליו להכיר בטוב הפנימי הקיים בו, הטוב שאינו מותנה, מצד מהות נשמתו.

אודיו

הא לחמא עניא

מה מסמל לחם העוני מבחינה רוחנית? מי זה 'אבותינו' בתוך תודעת האדם? וכיצד יוצאים מהעבדות הפנימית של מצרים?

חשון

תוהו ותיקון בהנהגת האדם

לקראת ב' ניסן, יום ההילולא של הרבי הרש"ב, אנו שמחים להגיש שוב, סיכום וביאור כללי בנושא "תוהו תיקון בהנהגת האדם" ובו יסודות חשובים בהנהגה המתוקנת של האדם, בהערכה העצמית נכונה ועוד, על פי החילוקים בין עולם התוהו לעולם התיקון, מבוססים על המאמרים של הרבי הרש"ב שיצאו לאור בכרך החדש "שיעורים בספר המאמרים תער"ב".

דילוג לתוכן