ארכיון כתבת הבית - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

קטגוריה: כתבת הבית

אודיו

פרשת פנחס – לשחרר את הראש

אחר מעשה פנחס, הקב"ה מצווה את בני ישראל להילחם במדין. בחסידות מבואר שמדין הוא מלשון מדון ומריבה, וקליפת מדין היא הקליפה המנגדת לאהבת ישראל.

הישות של האדם היא החוסמת אותו מלגלות את עצמו האמיתי, והיא גם המונעת ממנו להתאחד עם השני. ובתחילת המלחמה עם מדין מצווה ה' – "שאו את ראש". – הכל מתחיל מהראש.

כללי

מסירות נפש מודרנית לחינוך

צריכים לאהוב כל יהודי, להשקיע בו ולקרב אותו, אבל חשוב שנזכור שהצטווינו: "מבשרך אל תתעלם". אהבת ישראל "בבשרך" חיונית יותר לאין ערוך, ואפילו קריטית. "אוהב את הבריות ומקרבן לתורה" – ילד, כמו כל ברייה, יתקרב לעולם שלנו, רק על ידי אהבה, התחברות והערכה.
למסור את הנפש עבור חינוך הילדים, פירושו גם ולכל לראש, למסור את עצמנו לגלות להם אהבה וחיבור בכל מצב ובכל תנאי.

וידאו

פרשת פנחס וי"ב תמוז

שיעור על הקשר בין פרשת פנחס לחג הגאולה – יב' יג' תמוז – של הרבי

אודיו

איך פוקחים את העיניים?

מה עניינו של כח הראיה הרוחני? איך זה מתקשר לעניינו של משה רבינו שבדור? ומה הפירוש בהוראה של הרבי "לפקוח את העיניים"?

כללי

"שבענו מטובך" – השלימות שמעוררת את הבקשה

כל מי שזכה להיות אצל הרבי ראה והרגיש בהנהגת הרבי את המידה שבה הוא מדגיש שכל העניינים יהיו מתוך שמחה וטוב לבב. דגש זה בא לידי ביטוי כשבכל הזדמנות עודד הרבי את השירה ועוד.

כתבת הבית

הרבי מתייחס אלינו כילדים גדולים!

מצינו שינוי גדול ביחס של הרבי אלינו, כחסידים, בין התקופות השונות בנשיאותו של הרבי. בתחילה היו מקבלים תשובות ברורות ומענות מפורשות בכל דבר ובעיה שהתעוררה, הן באופן פרטי בחיי היום יום, והן באופן כללי בכללות ההנהגה וצו השעה וכו', וכלל שהשנים התקדמו הרי נראה שהדברים צריכים לבוא "מלמטה למעלה", ויותר יותר היו מענות ותשובות כמו "כעצת ידידים מבינים" וכדומה,

ביאורים בשער הביטחון

עשירות? בקלות

בשער הביטחון רבנו בחיי מבאר כלל חשוב בעניין זה: בדברים שאינם הכרחיים אלא סוג של 'תוספת' על ההכרח, חשוב להיזהר שלא 'לשקוע' בעשייה להשגתם. אם הדבר שייך אליו ולתפקידו בעולם – הוא יגיע אליו בלא טורח ועמל רבים מדי.

אודיו

נשמות טועות בחינוך

גם בחינוך יכול להיות מצב שיש רצון טוב של ההורה להעניק לילד את הכל, אך יש טעות חמורה בגישה הבסיסית, שהורסת את הכל.

אודיו

לנוע נכון במעגלים

היכולת לפתח קשר נכון בכל מערכת המעגלים החיצוניים מתחיל באופן שהוא חווה את עצמו. אדם שמאוזן במקומו האישי יצליח בפיתוח הקשרים בכל סוגי המעגלים.

אודיו

מתן תורה ומנוחה

הרב יצחק ערד מתן תורה ומנוחה – איך מתגברים על המתח הפנימי? למה העולם מצד עצמו נתון לשבירה? מהו המימד הפנימי שמביא למנוחה ורגיעה? איך זה קשור למתן תורה?

אודיו

ספירת העומר – מידת היסוד

ספירת היסוד עניניה השפעה לזולת מתוך התקשרות ודביקות. כיצד מבצעים זאת, ומהי המשמעות של מידת היסוד בנפש האדם?

כללי

אחדות אינה ויתור

יש להתבונן מעט בעניין זה: האם היכולת של כל אחד מאיתנו לנהוג כבוד בזולת שלהבנתו מפרש את דעת רבי עקיבא בדרך אחרת מדרכו, יש בה משום 'ויתור' על הדעה האישית למען האידאל הנעלה והחשוב של 'אהבת ישראל'?

אודיו

ספירת העומר – מידת ההוד ורבי שמעון בר יוחאי

מידת ההוד ורבי שמעון בר יוחאי – בשבוע החמישי של ספירת העומר אנו מתקנים את מידת ההוד. מידת ההוד בנפש היא היכולת להתקשר למקום השלם שבתוכנו, מבלי שיהיה אכפת מהסביבה.

אייר

"כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו.."

תופעה מיוחדת ומדהימה אנו רואים בל"ג בעומר, המוני בית ישראל, מכל העדות והחוגים, דתיים ואף כאלה שאינם כאלה לעת עתה, שמחים ומשתתפים בשמחתו רשב"י. דבר זה מלמדנו שברשב"י טמון ענין נפלא השייך לכללות עם ישראל.

אודיו

ספירת העומר – מידת הנצח

בחסידות מבואר כי מידת הנצח נותנת את הכח להתגבר על הקשיים ולממש את הרצון האלוקי בתוך המציאות.

כללי

הגיע הזמן לפתור מהשורש!

בין מכלול הבעיות הפנימיות והחיצוניות שאנו נדרשים להתמודד איתן, בולטת בעיית חוסר האחדות המתבטאת במחלוקת ומריבה, ובייחוד בשנאת החינם: מצב שבו אדם אחד אינו יכול לסבול את זולתו.
לכאורה, נדמה שבעיה זו, על כל השפעותיה השליליות, היא רק אחת מני רבות, ויש בעיות נוספות, שחלקן קשות וחמורות ממנה. גישה זו בטעות יסודה: כל התופעות האלה – כולן יחד – הן שורש כל הבעיות הפנימיות והחיצוניות של הפרט ושל הכלל, וכל שאר הבעיות נובעות וניזונות מאותו השורש. ההתמודדות עם השורש, הנמצא בעומק הדברים, קשה מאוד. קל יותר להתמודד עם התופעות החיצוניות, לטפל בתסמינים (סימפטומים), אך טיפול בשורש הבעיה הוא הטיפול הנכון, אם כי חשוב לדעת שהוא מחייב מאמץ ותשומת לב מיוחדים.

דילוג לתוכן