מרכז דעת - יהדות באור החסידות והקבלה 

רח׳ הרצל 141, רחובות
ת.ד. 1422

טלפון: 077-3137800
פקס: 

דוא"ל: info@daat.org.il