fbpx

נושא: ביטחון בה'

הדחקת רגשות

מהי הגישה הנכונה באשר למחשבות מטרידות להדחיק את הרגשות, לבטל אותן, או לאמץ את הגישה של "תעלו את הרגשות, אל תתנו להם לחמוק"?

כל דבר יש לו מקום בהקשר והזמן הנכון. באופן כללי צריך לנהל את הרגשות למקום בריא יותר. לא להדחיק אותם אלא לנהל אותם.


לדוגמא כאשר קרה אסון וישנה תקופת אבילות והאדם מצטער – אבל הוא מתכחש ואומר הכל בסדר, הכל מצוין. הדחקת רגש של אבלות זה בעיה ולא בריא בנפש. כי בתקופה כזאת אדם צריך לכאוב. אם מדחיקים את הכאב בזמן שצריך לכאוב אז זה ישפיע בצורה יותר חמורה אחר כך.


 אך כאן מדבר על משהו אחר. כאשר יש פחד ממשהו. כאן אמנם  אין להתעלם מהרגש אלא ללמוד איך לנהל אותו נכון. לחשוב כיצד לפעול. רגשות צריך לנהל ולא להדחיק.


אם מישהו פגע בי. לא מתעלמים מזה שהוא פגע בי. אבל צריך להפנות את רגש הפגיעה: נכון הוא פגע אבל אני לא צריך להיפגע כי אני לא אשם בזה. אם מישהו מתנהג לא בסדר זה בעייתו.

מקורות