פברואר 2019 - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

חודש: כ״ב באדר א׳ ה׳תשע״ט

כתבת הבית

ואתה תצווה – בעבודת האדם

הסיבה ששמו של משה לא מוזכר בפרשה, וביאור ענין "ואתה תצווה" בעבודת האדם – שיעור

דילוג לתוכן