שיעור 19 כרך ב, המשך תער"ב, ב' מדרגות בבחי' המלכות

שיעור נוסף של הרב ערד בסדרת השיעורים של המשך תער"ב והפעם על המדרגות השונות בספירת המלכות. סיכום: התהוות עולמות בי"ע ע"י מלכות דאצילות: בהתחלה האור עבר את הצמצום הראשון ומתצמצם לחלל פנוי, חדירת אור הקו את החלל הפנוי והתלבשות האור בכלים דאצילות (חב"ד חג"ת נה"י דאצילות) שזה בח' מיעוט והתעלמות האור ע"י הכלים, השלב הבא […]

שיעור 19 כרך ב, המשך תער"ב, ב' מדרגות בבחי' המלכות

שיעור נוסף של הרב ערד בסדרת השיעורים של המשך תער"ב והפעם על המדרגות השונות בספירת המלכות.

סיכום: התהוות עולמות בי"ע ע"י מלכות דאצילות: בהתחלה האור עבר את הצמצום הראשון ומתצמצם לחלל פנוי, חדירת אור הקו את החלל הפנוי והתלבשות האור בכלים דאצילות (חב"ד חג"ת נה"י דאצילות) שזה בח' מיעוט והתעלמות האור ע"י הכלים, השלב הבא התלבשות האור במלכות דאצילות בח' ארץ, שלב אחרון התלבשות בפרסא בבח' ים. כנודע הצמצומים הם דרך העולמות שזהו ע"י הכלים שאין זה העלם ממש, שכידוע שהכלים דעם היות שמעלימים על האור ה"ה ג"כ מגלים את האור וזה בח' התעלמות ומיעוט. הגילוי הוא ע"י שהכלים מעלימים על פנימי' ועצמי' האור ומגלים את חיצוני' האור. ע"י שהאור מאיר בגילוי בהכלי בזה הוא יכול להעלים עליו, דהאור שאינו מאיר בהכלי שאינו מתקבל הכלי אינו יכול להעלים עליו והוא האור המקיף שאינו מתעלם ע"י הכלי. ומ"מ הצמצום ע"י הכלים הוא בחי' העלם יותר מבחי' הצמצום הראשון לבד, לפי דע"י הצמצום לבד נמשך האור כמו שהוא בעצם משא"כ ע"י הכלים מתעלם מהות עצמו שהרי מתקבל כבר לפי מהות הכלי. ויובן זה עד"מ בהשפעת השכל דמשפיע למקבל שאינו דומה השכל שנמצא אצל המשפיע כמו שנמצא אצל המקבל שאפילו אצל המשפיע נמצא כבר מצומצם ומסודר חיצוני' השכל אצל המשפיע לכמו שהוא כשמלבישו באותי' ועניני' והסברים שמשפיע אל המקבל, לפי דכמו שהוא אצל המשפיע הרי מאיר בו בחי' הפנימי' בח' עצם ומהות האור, והמקבל בההתעלמות דרך הכלים (חב"ד חג"ת נה"י) אין האור מאיר כמו שהוא בעצם ומ"מ ה"ז גילוי אור. וכמו"כ יובן בבחי' כלי דמלכות דבחי' מל' שבכל ספי' הוא בחי' כח הגילוי ובחי' המציאות של הספי', וכמו שהיא בבחי' פרצוף בפ"ע ה"ה בבחי' גילוי להיות בבחי' מקור כו', הרי כ"ז אינו בחי' התעלמות האור ממש כו', וכנודע דבמל' יש ב' מדרי' בחי' ים וארץ דים הוא בחי' פרצוף הפנימי דמל' שכונסת בתוכה האורות דאצי' וכמשנת"ל בענין כנס"י ובזה מתעלמים האורות דאצי', ויש פה שני עיניינים מקבלת וכונסת. שמקבלת זה בבח' מפנימה את המהות ומתכללת עם העצם ובכך מקבלת את חיותה, וכונסת שלא ממש מקבלת עד הסוף ולא מתכללת עם העצם, ונותן לכך את משל המתרגם שלא ממש צריך להפנים את דברי הרב לעצמו אלא רק להעביר אותם הלאה לעם, הרי כ"ז הוא בחי' גילוי האור ושבזה(במתורגומן) הוא מתעלם. ומ"מ התעלמות האור ע"י המל' הוא יותר מההתעלמות שע"י הכלים כו', והוא מפני שהמל' היא בבחי' נבדל ע"כ הגילוי שבה אין זה כבר בבחי' גילוי ממש. שהספי' שלמעלה הן בבחי' קירוב שהאור מאיר בהם יותר, בגילוי ממש, היינו שמתקבל בהכלי בבחי' פנימי' , משא"כ בחי' המל' להיות בבחי' ריחוק יותר. וזהו שהמל' כונסת בתוכה שאין זה שמקבלת בתוכה לעצמה בפנימיותה להיות לה גילוי האור כו', אלא שענין כונסת בתוכה הוא רק שהאור כנוס בה (בבחי' נבדל ממנה) לא שמקבלת בתוכה ופנימיותה ממש להיות לה גילוי האור כו', וע"כ התעלמות המל' הוא ביותר והיינו שהיא משנה את האור וכמו עד"מ הלבנה שאור השמש משתנה בה הרי אור הלבנה אינו כמו אור השמש כו',דעז"נ כי שמש ומגן ה' אלקים הרי ע"י המגן ונרתק אינו משתנה אור השמש , וה"ז כמו ההפרש בין השפעת השכל ע"י עניני הסברים לכמו ההשפעה ע"י משל, דע"י הסברי השכל מסביר ומבאר הענין הגם שזהו העלם כנ"ל מ"מ אין האור משתנה בזה, משא"כ בהתלבשות השכל במשל שזהוא אור שכל עמוק יותר שא"א להבין ע"י ההסברים מלבישים אותו במשל שעי"ז יבין אותו שזה כעיניין הפרסא שהאור מתעלם לגמרי כאותי' לא מסודרות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *